Falsurile din dosarele de repartizare scot oamenii din case/Consiliul Local, obligat de instanţă să repartizeze din nou locuinţele sociale

Consilierii locali au aprobat vineri, 4 decembrie a.c., Proiectul de hotărâre nr. 212/4.12.2015 privind repartizarea locuinţelor sociale persoanelor îndreptăţite în anul 2013, în aplicarea sentinţei civile nr. 551 din 16.06.2015 pronunţată în dosarul nr. 218/116/2014 de către Tribunalul Călăraşi. Pentru acest proiect de hotărâre au fost adoptate şi două amendamente, primul referindu-se la suprafaţa locuinţelor repartizate în funcţie de numărul membrilor familiilor beneficiare, iar cel de-al doilea se referă la situaţia în care beneficiarul primeşte o locuinţă care coincide ca număr de camere cu ce avea înainte să i se păstreze aceeaşi adresă. Astfel, conform primului amendament, familiile alcătuite din una sau două persoane vor primi locuinţă cu o cameră, familiile cu trei membri – locuinţă cu 2 camere şi familiile cu patru membri sau mai mulţi locuinţă cu 3 camere. Acest proiect de hotărâre a stârnit un val de nemulţumire în rândul locatarilor din blocurile C13 şi C14, care s-au văzut puşi în situaţia de a-şi părăsi locuinţele.

Gheorghe Roşca a dat în judecată Consiliul Local al Muncipiului Călăraşi, în anul 2013, în urma repartizării locuinţelor sociale din blocurile C13 şi C14. Acesta era nemulţumit de faptul că a primit o garsonieră, la repartizare, considerându-se îndreptăţit să primească un apartament cu 2 sau 3 camere. După mai multe nereguli constatate, instanţa i-a dat reclamantului câştig de cauză, obligând Consiliul Local să reevalueze dosarele depuse pentru locuinţele sociale şi să facă o nouă repartizare, de această dată respectând criteriile prevăzute de lege. De asemenea, Consiliul Local Călăraşi a fost obligat să adopte o nouă hotărâre prin care să fie repartizată o altă locuinţă, cu 2 sau 3 camere, lui Gheorghiţă Roşca. Majoritatea membrilor comisiei de analiză a dosarelor pentru locuinţele sociale au demisionat în momentul în care sentinţa a fost definitivă. În data de 26 noiembrie a.c., consilierii locali au aprobat o nouă Comisie de analiză a dosarelor. Termenul dat de instanţă pentru repartizarea locuinţelor a fost de 10 zile de la rămânerea definitivă a sentinţei. Prima dată, consilierii locali s-au întrunit în şedinţă extraordinară pentru aprobarea unei noi repartizări a locuinţelor din C13 şi C14, joi seară, însă, din cauza presiunii şi a nemulţumirilor manifestate de locatari, şedinţa a fost suspendată până vineri, 4 decembrie a.c., ora 11:00. În cele din urmă, vineri s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, noua listă de repartizare, însă fără a fi citită înainte. Locatarii prezenţi la şedinţă au aşteptat afişarea listei în holul Primăriei Călăraşi. Preşedintele de şedinţă, consilierul local Valentin Bucioveanu, a precizat, înainte de aprobarea proiectului de hotărâre, că se pot depune contestaţii împotriva listelor de repartizare.

Suprafeţe trecute în fals!

 „După ce Consiliul Local, reprezentat de juriştii săi, a depus în instanţă dosarele celor 66 de solicitanţi şi am avut acces la ele, am găsit foarte multe nereguli, mai ales cele care au legătură cu suprafaţele locative, acordate pe membrii de familie. În această speţă, menţionăm doar două exemple: solicitanta Gabriela Raicu, clasată pe lista de priorităţi pe locul 38, cu 42 de puncte, a cărei familie este formată din 6 membri, a fost trecută cu o suprafaţă pe membru de familie de 3,47 mp. Această suprafaţă este trecută în fals, deoarece la dosare există schiţă cadastrală a locuinţei cu 2 camere, din str. Dunării, nr.7, Bl. M13,SC. 2, Ap. 2, în care este trecută suprafaţa locativă de 30,83 mp (sufragerie 18.83 mp şi dormitor 12 mp). Mai mult, există un proces verbal încheiat în data de 05.10.2012, în care este menţionată aceeaşi suprafaţă de 30,83 mp. În cazul de faţă, rezultă că suprafaţa pe membru de familie este următoarea: 30,83:6 = 5,13mp/membru de familie. Mai departe, membrii Comisiei de Fond Locativ (domnul viceprimar Marius Dulce, domnul Vasile Dumitrache, ce este condamnat cu suspendare într-un dosar cu aceste locuinţe sociale, precum şi doamna Mariana Koroknai şi domnul Ene Ion) fac o nouă anchetă socială, în 12 .01.2013, la aceeaşi adresă şi trec, în fals, suprafaţa locativă de 20,83 mp. Această suprafaţă este împărţită, la cei şase membri, rezultând suprafaţa de 3,47mp, ce este trecută şi în hotărârea de Consiliul Local, nr.186, din 2013. Astfel, solicitantei Gabriela Raicu i-a fost repartizat un apartament cu 2 camere. Menţionez că eu figurez în hotărârea de Consiliu Local nr. 186, din 2013, cu o suprafaţă reală de 4.92 mp pe membru de familie) familie compusă din subsemnatul, soţia, un baiat şi o fetită ) și am primit o garsonieră. Un alt caz este cel al solicitantei David Angelica, care este în lista de priorităţi, pe locul 41, tot cu 42 de puncte. Aceasta este trecută în procesul verbal de încheiere a anchetei sociale cu o suprafaţă de 3,77mp, pe membru de familie, compusă din cinci membri. Şi această suprafaţă este trecută în fals. În dosarul ei există două procese verbale şi anume, unul din 9.05.2007 şi al doilea din 26.09.2007. În ambele procese verbale este trecută aceeaşi suprafaţă locativă de 27, 62m, la adresa din str. Prunului nr.15. De aici, rezultă următoarea suprafaţă locativă pe membru de familie, şi anume: 27,62mp:5membrii=5,52mp, la 7 membri de familie. În ancheta socială din 12.01.2013, la aceeaşi adresă din str. Prunului nr.15, este menţionat că locuinţa are trei camera, dar sunt trecute doar două camere, însumând suprafaţă de 18,85 mp. Împărţind 18,85 mp la 5 membri, rezultă o suprafaţă de 3,77mp, acesteia fiindu-i repartizat un apartament cu 2 camere. Deci, sunt alte date false. Comparativ cu David Angelica, eu aş fi fost mult mai îndreptăţit să primesc o locuinţă cu două camera, pentru că suprafaţa locativă ce îi aparţine (5,52m) este mai mare decât suprafaţa din dosarul meu (4,92mp). Mai mult, în dosarul solicitantei David Angelica nu există schiţă cadastrală sau o altă schită simplă de măsurare a locuinţei. Dar, cel mai important detaliu este faptul că, la dosar, nu are anexată copia după diploma de bacalaureat. Conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 180/2009, Anexa 4- ,,Documente justificative” se arată că: lipsa unor asemenea înscrisuri face ca dosarul să fie incomplet “. În concluzie, David Angelica nici nu ar fi trebuit să mai fie pe lista de repartiţie, pentru ca avut dosarul incomplet. În această situaţie, organele competente ar trebui să se autosesizeze”, declara pentru Actualitatea de Călăraşi, Gheorghiţă Roşca.

 Cinci chiriaşi evacuaţi

Din lista de repartizare au dispărut cinci chiriaşi care aveau semnate contracte temporare. Aceştia vor fi evacuaţi din locuinţe în luna martie a anului 2016, întrucât în perioada de iarnă nu se fac evacuări, conform legislaţiei în vigoare. Tot atunci, chiriaşii de la C13 şi C14, se vor muta în noile locuinţe repartizate.