Doi călărăşeni se numără printre beneficiarii Programului „Rabla”

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță închiderea perioadei de evaluare și acceptare a dosarelor depuse de persoanele juridice și instituțiile publice în Programul Rabla 2015”. În ultima etapă de analiză au fost acceptate spre finanțare un număr de 457 de dosare pentru 870 de autovehicule. De asemenea, în Comitetul de Avizare al AFM, întrunit în data de 18 noiembrie 2015, au fost acceptate 13 contestații pentru 23 de autovehicule. Pe parcursul derulării Programului Rabla 2015” au fost depuse, de către persoanele juridice și instituțiile publice, un număr de 2.678 de dosare. În urma analizei s-au acceptat spre finanțare 1.460 de dosare pentru 3.762 de autovehicule, iar 1.218 dosare au fost respinse. Ultima listă a persoanelor juridice și a instituțiilor publice acceptate în program este publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea aferentă programului.

În lista proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietari organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, acceptaţi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – sesiunea 4 mai – 30 octombrie 2015, se regăsesc şi două dosare din judeţul nostru. Un dosar în valoare de 6.500 de lei a fost aprobat în comuna Vlad Ţepeş, iar cel de-al doilea dosar, cu aceeaşi valoare, a fost aprobat în localitatea Săruleşti.

Cinci operatori călărăşeni, respinşi în Programul Rabla”

În lista proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietari organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale respinşi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – sesiunea 4 mai – 30 octombrie 2015, regăsim şi cinci societăţi călărăşene. Una dintre ele este SC Zafa SRL Călăraşi, motivele respingerii fiind: Cererea de finanțare nu a fost semnată de către reprezentantul legal – administratorul cu puteri depline – conform certificatului constatator depus; Nu a fost depusă copia actului de identitate a reprezentantului legal; Nu a fost depus certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, astfel cum se solicită prin ghidul de finanțare. Astfel, societatea nu este eligibilă în cadrul programului având în vedere că nu se poate preciza dacă reprezentantul legal este înregistrat sau nu cu fapte penale. De asemenea, a fost respinsă societatea Ali Trans Com SRL Călăraşi, motivele respingerii fiind: Copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare nu au fost depuse în copie certificată conform cu originalul”. SC Sab Agro SRL Călăraşi a fost respinsă întrucât ajutorul de minimis nu poate fi acordat conform regulamentului 1407/2013. SC Iulia SRL Călăraşi a fost respinsă deoarece nu a depus certificatul de cazier fiscal, nu a depus recipisele situațiilor financiare şi se află în dificultate economico-financiară. SC Aqua SRL Călăraşi a fost respinsă din următoarele motive: dosarul nu a fost depus legat, paginat şi opisat; nu a fost depus actul de identitate al reprezentantului legal, nu au fost depuse documentele autovehiculelor uzate conform art. 46 din Ghidul de finanțare, dosarul de acceptare se depune îndosariat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura autorităţii. Operatorul economic a depus documentele în două plicuri diferite în datele de 14.10.2015 și 15.10.2015, iar conform art. 47, pct 5, lipsa unor documente, precum și depunerea documentelor incompletă atrag respingerea dosarului de finanțare. Solicitanţii respinşi pot contesta decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun, în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii. Prin urmare, nu se vor lua în considerare completările sau înlocuirea documentelor componente ale dosarului depus iniţial, cu documente depuse ulterior.rabla