Din 13 noiembrie, călărăşenii vor avea acces la Dosarul Electronic de Sănătate

În această săptămână, la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi a avut loc o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a discutat despre Dosarul Electronic de Sănătate (DES). În data de 13 noiembrie 2016 va intra în vigoare Ordinul nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării DES al pacientului, emis de Ministerul Sănătății (MS) și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Cu ajutorul portalului DES (www.des-cnas.ro), oricine este asigurat în sistemul de sănătate își poate accesa dosarul electronic de sănătate, începând cu 13 noiembrie 2016. După autentificare, orice asigurat va putea avea acces la informațiile medicale proprii, va putea să adauge informații și va putea să acorde sau să retragă dreptul de acces al medicilor la DES.

Dosarul electronic de sănătate structurat pe cinci module

Potrivit preşedintelui CAS Călăraşi, Gabriana Guţu, dosarul electronic de sănătate conţine informaţii medicale despre starea de sănătate a pacientului şi este structurat pe cinci module. Informațiile pacienților din dosarul electronic vor cuprinde: alergiile și intoleranțele diagnosticate, protezele și alte dispozitive medicale interne, transplanturile, procedurile medicale relevante pentru urgență, existența fistulei arterio-venoase, bolile cronice, bolile hematologice relevante pentru urgență, bolile transmisibile relevante pentru urgență, tratamentele curente și internările recente. Unul dintre module, respectiv “Sumarul de urgenţă” va fi accesibil tuturor medicilor, fără a fi necesar acordul pacientului, însă celelalte module vor fi accesibile medicilor doar cu acceptul pacienţilor.

DES se utilizează de furnizorii de servicii care se află în contract cu CAS, dar şi de cei care nu sunt în relaţie contractual cu instituţia

Dosarul electronic de sănătate se utilizează de către furnizorii de servicii care se află în relaţii contractuale cu CAS Călăraşi şi care sunt înrolaţi în platform informatică din asigurările de sănătate (SIUI), dar şi de către cei care nu sunt în relaţie contractual cu Casa de Sănătate şi de medicii care îşi desfăşoară activitatea la aceştia. Pentru a utilia sistemul DES, furnizorii care nu se află în relaţie contractual cu CAS au obligaţia de a se înrola în sistemul informatics din asigurările de sănătate, prin depunerea la CAS Călăraşi a unei cereri pentru utilizarea unui certificate în platform informatică din asigurările de sănătate.

Autentificarea pacientului la portalul DES se realizează după ce medicii generează o matrice de securitate

Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate se realizează prin intermediul portalului DES, după autentificarea acestuia în portal. Această autentificare a pacientului se realizează doar după generarea matricei de securitate de către medicii înrolaţi în sistem şi definirea de către pacient a parolei de acces. Pacientul are două posibilităţi de a se autentifica în protalul DES: cu cardul de sănătate, însă această modalitate este accesibilă călărăşenilor care au acces la un cititor de card sau cu CNP, CID şi matricea de securitate, această modalitate putând fi folosită doar după constituirea dosarului electronic de către un medic şi înmânarea matricei de securitate. Matricea de securitate poate fi obţinută de la orice medic, pe baza unui document de identitate. Medicii care sunt înrolaţi în platforma informatică au obligaţia, la solicitarea pacientului, să genereze matricea de securitate.  La transmitrearea unui document medical se va verifica dacă pentru CNP-ul acelui pacient există creat doarul electronic de sănătate. Dacă acesta nu există, atunci se vor interoga bazele de date ale SIUI pentru CNP-ul respective, se vor extrage date istorice, iar datele din dosar vor fi consolidate pe baza acestor informaţii şi a celor cuprinse în documentul medical transmis de medic.  Medicii care deţin certificate digitale calificate şi înregisrate la CAS pot introduce date medicale folosind propriile softuri medicale conectate la DES.

După decesul pacientului, dosarul de sănătate se arhivează în sistemul DES

După decesul pacientului, dosarul de sănătate se arhivează în sistemul DES şi datele conţinute se pot folosi în formă depersonalizată. După expirarea perioadei de arhivare, datele conţinute în DES se şterg sau se distrug.

Beneficiile dosarului pentru pacienţi şi medici

Acest dosar oferă beneficii atât pentru pacient, cât şi pentru medici. Pentru pacienţi, dosarul administrează online informaţiile medicale introduse de furnizorii de servicii medicale, pot fi găsite date medicale privind starea de sănătate oricând este nevoie. De asemenea, dosarul este esenţial în urgenţe deoarece medicul poate vedea date medicale elevante care pot salva vieţi. Referitor la medici, dosarul oferă infromaţii facile şi rapide despre pacientul pe care îl îngrijeşte, aceasta fiind calea de comunicare optimă a rezultatelor investigaţiilor şi tratamentului cu ceilalţi medici.