Cum să devii poliţist de frontieră / Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziţia absolvenţilor 203 locuri

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină politişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

La nivelul MAI, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un numar de 203 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel: la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, armă Poliţie de Frontieră: curs de zi – 60 de locuri: din care două locuri pentru etnicii rromi, două locuri pentru maghiari şi două locuri pentru alte minorităţi – curs frecvenţă redusă cu opt locuri; la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: Drept – 20 de locuri; la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, curs de zi – 115 locuri.  La nivelul MApN, sunt puse la dispoziţie un număr de 13 locuri pentru Poliţia de Frontieră, astfel: la Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa, învățământ de zi – 10 locuri; la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” din Constanţa, învăţământ postliceal, cu durată de doi ani, învăţământ de zi, trei locuri.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii: Academia Tehnică Militară din București – 44 de locuri; Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu – 33 de locuri; Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti – două locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti – 86 de locuri. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale IGPF, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în municipiul Bucureşti, bulevardul Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti. Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

Condiţii de înscriere la concursul de admitere

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; sa fie declaraţi apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege; să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minim 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, trebuie să aibă înălţimea de minim 1,60 m; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în statele membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.

Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră sau IGPF – Direcţia Resurse Umane, bulevardul Geniului, nr. 42C, Bucureşti, sector 6, telefon 021/316.25.98, interior 19.324, 19.346 şi 19.355.