Consilierii locali au aprobat Strategia de dezvoltare locală integrată Dunărea Călărăşeană

Consilierii locali au votat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între UAT Municipiul Călărași și Asociația Grupul Local de Pescuit Dunărea Călărăşeană. Acordul de cooperare între cele două instituţii are drept scop elaborarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare locală integrată Dunărea Călărăşeană, prin acceptarea ca teritoriul administrativ al UAT Municipiul Călărași să facă parte din teritoriul Strategiei de dezvoltare locală integrată Dunărea Călărăşeană. UAT Municipiul Călăraşi va acorda un sprijin financiar reprezentând cofinanţarea şi contribuţia proprie pentru elaborarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare locala integrată Dunărea Călărăşeană în cuantum de 30.000 de lei pe an. Asociaţia Grupul Local de Pescuit Dunărea Călărăşeană numit şi FLAG (Grup Local de Acţiune pentru Pescuit) este persoana juridică română, de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă, constituită pe durată nedeterminată, al cărei membru fondator este şi UAT Municipiul Călăraşi împreună cu alte entităţi din judeţ: UAT-uri, ONG-uri, operatori economici privaţi. În vederea elaborării şi implementării Strategiei de dezvoltare locală integrată Dunărea Călărăşeană pentru perioada 2015 – 2020 este necesară reconfirmarea apartenenţei membrilor la teritoriul FLAG-ului precum şi plata unei cotizaţii anuale de 30.000 de lei, sprijin financiar reprezentând cofinanţarea şi contribuţia proprie pentru elaborarea şi implementarea Strategiei. Asociaţia, prin membrii săi, poate implementa proiecte finanţate din Programul Operaţional pentru Pescuit, precum şi din alte programe de finanţare. Apartenenţa la FLAG deschide membrilor săi perspective de dezvoltare prin accesarea de fonduri care vor fi alocate în cadrul Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020 precum şi a acelora care vor putea fi accesate în cadrul parteneriatelor pe care la poate dezvolta Asociaţia, în perioada următoare. În perioada 2012 – 2015, Asociaţia a atras peste 4,5 milioane de euro în cadrul POP 2007-2013, în cadrul a peste 31 de proiecte implementate. Scopul Asociaţiei constă în: elaborarea şi implementarea Strategiei de devoltare a zonei pescăreşti; dezvoltarea socială, culturală şi economică a regiunii în parteneriat cu administraţia locală, instituţii, sectorul privat, ONG-uri, reprezentanţi ai comunităţilor locale interesate;  protejarea mediului şi dezvoltarea durabilă la nivel regional, naţional şi internaţional; crearea şi dezvoltarea capacităţii locale de acţiune; crearea de parteneriate la nivel local, regional, naţional şi internaţional; identificarea de resurse pentru dezvoltarea regiunii pescăreşti.primarie