Consilierii judeţeni vor decide dacă Alina Jipa rămâne sau nu în funcţie

Consilierii judeţeni se vor întruni în data de 22 decembrie a.c., în ultima şedinţă ordinară din acest an. Pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotărâre, printre care şi cel privind încetarea contractului Alinei Jipa, managerul Centrului Cultural Judeţean Călăraşi. Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a constituit o Comisie pentru evaluarea activităţii Centrului Cultural Judeţean, desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 octombrie 2016. Astfel, Comisia a constatat o serie de nereguli în activitatea desfăşurată de Centrul Cultural Judeţean Călăraşi. Emil Muşat, directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean şi-a însuşit raportul întocmit în urma controlului efectuat de Comisia pentru evaluarea activităţii Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 octombrie 2016, solicitând, totodată, un punct de vedere din partea Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică referitor la raport.

„Cu privire la motivarea în drept a măsurii propuse de iniţiatorul proiectului de hotărâre, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru încetarea contractului de management şi arătăm că măsura ce urmează a fi adoptată îşi găseşte suportul legal în prevederile art. 26 alin. (1) lit. g) care stipulează ca motiv de încetare a contractului de management: ‘g) constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 27.‘ şi alin. (3) din contractul de management încheiat între preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi şi managerul Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, nr. 13850 din 23.12.2013, ale art. 14 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Anexa nr. 5 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, ale art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 32 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) şi art. 33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. e) şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în raportul ce însoţeşte proiectul de hotărâre. În situaţia în care consilierii vor vota pentru demiterea din funcţie a Alinei Jipa, postul acesteia va fi preluat interimar de către Izabela Grosu.

alina-jipa