Consilierii judeţeni au aprobat repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa extraordinară derulată ieri, 12 noiembrie a.c., ora 12:00, Proiectul de Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru cheltuieli cu drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2015. Astfel, s-a aprobat repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital şi pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, în valoare de 5.800 mii lei. La acest capitol au primit bani: Olteniţa – 250 mii lei, lucrări anvelopare Liceul Nicolae Bălcescu – 3 clădiri; Lehliu Gară – 529 mii lei; Alexandru Odobescu  – 722 de mii lei (215 mii lei reparaţii şcoala gimnazială nr.1 – 450 de mii lei pentru reabilitare drumuri); Borcea – 600 mii lei pentru reparaţii drumuri şi străzi; Chiselet 62 de mii de lei pentru reparaţii şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Chiselet; Ciocăneşti 432 de mii de lei; Crivăţ 247 de mii de lei; Curcani 13 mii de lei; Cuza Vodă 210 mii de lei; Dichiseni 74 de mii de lei; Dorobanţu 90 de mii lei pentru reparaţii străzi; Dragoş Vodă 47 de mii de lei pentru amenajare teren de sport şi spaţii de joacă în comună; Fundeni 182 de mii de lei; Gălbinaşi 239 de mii de lei; Grădiştea 96 de mii de lei pentru împrejmuire şcoală Rasa; Ileana 505 mii de lei; Jegălia 158 de mii de lei (50 de mii de lei Şcoala Gâldău şi 108 mii de lei pentru înfiinţare parc tematic); Mânăstirea 8 mii de lei; Modelu 73 de mii de lei pentru achiziţie utilaj pentru salubritate; Roseţi 200 de mii de lei pentru reparaţii acoperiş şcoală; Săruleşti 387 de mii de lei; Spanţov 62 de mii de lei pentru reparaţii Şcoala nr. 2 Spanţov; Ştefan cel Mare 127 de mii de lei pentru reparaţii şcoala din Ştefan cel Mare; Ulmeni 137 de mii de lei pentru reparaţii şcoala şi grădiniţa; Vâlcelele 100 de mii de lei reparaţii cămin cultural; Valea Argovei 100 de mii de lei reparaţii Şcoala Siliştea; Vlad Ţepeş 150 de mii de lei pentru reparaţii drumuri şi străzi. De asemenea, s-a aprobat repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, în valoare de 11.749 de mii de lei. La acest capitol au primit finanţare următoarele localităţi: Ştefan cel Mare 36 de mii de lei; Cuza Vodă 53 de mii de lei; Perişoru 106 mii de lei; Frumuşani 59 de mii de lei; Dragalina 142 de mii de lei; Tămădău 207 mii de lei; Săruleşti 320 de mii de lei; Vâlcelele 86 de mii de lei; Fundeni 39 de mii de lei ; Chirnogi 45 de mii de lei; Dor Mărunt 70 de mii de lei; Belciugatele 171 de mii de lei; Lehliu 125 de mii de lei; Frăsinet 81 de mii de lei; Vasilaţi 50 de mii de lei; Lehliu Sat 29 de mii de lei; Fundulea 48 de mii de lei; Ileana 102 mii de lei; Plătăreşti 107 mii de lei; Borcea 27 de mii de lei; Budeşti 56 de mii de lei; Luica 96 de mii de lei; Gurbăneşti 36 de mii de lei; Mitreni 179 de mii de lei. Consiliul Judeţean 9,479 de mii de lei.prefectura