Caravana POR 2014 – 2020 destinată microîntreprinderilor, azi, la Călăraşi

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, din municipiul Călăraşi, va avea loc astăzi, 9 iunie, Caravana POR 2014 – 2020 destinată microîntreprinderilor. Participanţii la eveniment vor primi informaţii despre apelul de proiecte pentru microîntreprinderi (Prioritate de investiţii 2.1. A din Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiţie 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial)”. Investiţiile eligibile constau în: construirea, modernizarea, extinderea spaţiului de producţie/prestare servicii, precum şi dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi (ultimii doi ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei. Finanţarea nerambursabilă solicitată se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Cererile de finanţare se depun prin intermediul aplicaţiei MySMIS.

ADR