Călărăşenii îşi pot “cumpăra” vechimea în muncă de la Casa Judeţeană de Pensii

Dacă nu aţi împlinit încă vârsta de pensionare, vă puteţi “cumpăra” vechimea pentru pensie. Potrivit informaţiilor furnizate de directorul Casei Judeţene de Pensii (CJP) din Călăraşi, Tatiana Zaharia, persoanele care mai au nevoie de maximum cinci ani de vechime în muncă vor putea plăti, într-o singură rată sau în mai multe, contribuţia la pensii, după ce vor încheia un contract de asigurare cu CJP Călărași.
Legea care permite plata retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale, Legea nr. 186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare în data de 27 octombrie 2016.

Cine se poate asigura

Potrivit actului normativ, poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistem public de pensii; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
Persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială în termen de şase luni de intrarea în vigoare a legii, adică în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017. Perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii este de cel mult cinci ani calendaristici anteriori încheierii contractelor.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original şi copie; procura specială autentificată în condiţiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar; declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la Casa Judeţeană de Pensii Călărași.
Potrivit actului normativ, plata se va face pentru orice perioadă de dinaintea îndeplinirii condițiilor referitoare la vârsta standard de pensionare, în limita celor cinci ani. Vârsta standard de pensionare este, potrivit Legii nr. 263/2010, vârsta stabilită de lege la care bărbații și femeile pot obține pensia pentru limită de vârstă. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei.