Bugetul CJAS Călăraşi a fost suplimentat

Guvernul României a aprobat suplimentarea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu 1,139 miliarde de lei, în cadrul rectificării bugetului de stat pe anul 2016, efectuată printr-o Ordonanță aprobată în luna august a acestui an.

 Bugetul aprobat, împreună cu redistribuirile de fonduri operate între capitolele bugetului FNUASS, va permite creșterea sumei alocate contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat, respectiv extinderea tratamentului fără interferon la pacienții cu hepatită cronică C în alte stadii de fibroză decât cele tratate în prezent, reînnoirea contractelor încheiate în anul 2015 pentru oncologie (melanom malign, cancer de prostată, cancer pulmonar) și intrarea în proces de negociere pentru alte molecule incluse condiționat în lista medicamentelor compensate (arii terapeutice: oncologie, cardiovascular, diabet zaharat).

 Bugetul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi s-a mărit

 Cu această ocazie, bugetul CJAS Călăraşi a fost suplimentat. Potrivit directoarei Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, Gabriana Guţu, această rectificare a avut loc în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016, prin care au fost repartizate sumele care au fost reţinute în proporţie de 10%, conform Legii finanţelor publice nr. 500/2002. „La nivel naţional, conform Legii finanţelor, se reţine acel 10% pentru un exerciţiu financiar prudent. La acest moment, prin Ordonanţa Guvernului au fost alocaţi aceşti 10% tuturor caselor judeţene din ţară”, ne-a declarat Gabriana Guţu.

Bugetul CJAS Călăraşi s-a suplimentat astfel: materiale şi prestări de servicii cu caracter medical-buget iniţial: 155.482 de mii de lei, buget actual: 167.397 de mii de lei; produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale- buget iniţial: 55.955 de mii de lei, buget actual: 58.820 de mii de lei; defalcat, acest subcapitol se prezintă astfel: medicamente cu şi fără contribuţie personală – buget iniţial: 38.006 mii de lei, buget actual 40.457 de mii de lei; dispozitive medicale – buget iniţial: 2.457 de mii de lei, buget actual: 2.870 de mii de lei; asistenţă medicală primară – buget iniţial: 17.447 de mii de lei, buget actual: 19.338 de mii de lei; asistenţă medicală pentru specialităţi clinice-buget iniţial: 7.500 mii lei – buget actual 8.135 de mii de lei; servicii medicale paraclinice – buget iniţial: 4.874 de mii de lei, buget actual: 4.776 de mii de lei; asistenţa medicală în centre multifuncţionale – buget iniţialt: 1.056 de mii de lei, buget actual: 1.209 mii de lei; servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi – buget iniţial: 64.963 de mii de lei, buget rectificat -70.294 de mii de lei, din care pe activitate curentă bugetul iniţial a fost de 54.914 mii de lei, iar cel rectificat este de 60.255 de mii de lei; îngrijiri la domiciliu – buget iniţial: 1.333, iar cel rectificat 1.418 mii de lei; prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale – buget iniţial: 2.701 mii de lei, buget rectificat: 3.017 mii de lei.

„Referitor la paraclinice, trebuie să punctez ceva. Avem alocat un buget cu sume pentru hemoglobina glicată. Noi am deschis o sesiune de contractare pentru această hemoglobină. Având în vedere că avem alocaţi pe credit de angajament 7,35 de mii de lei, niciunul din laboratoarele de la nivelul judeţului nostru cu care ne aflăm în contract nu îndeplineşte condiţiile de acreditare pentru a face această analiză. Aici avem alocare de credit de angajament fără a putea fi contractat pe motive care nu ţin de casă, având în vedere că noi am iniţiat, conform legislaţiei în vigoare, o nouă sesiune de contractare tocmai pentru a veni în sprijinul asiguraţilor ca să nu mai plătească această analiză, dar nu au fost îndeplinite criteriile de către furnizori. Pentru aplicarea OUG 35/2015, bugetul iniţial a fost de 10.049 de mii de lei, iar bugetul rectificat de 10.039 mii lei. Aici este o rectificare pe minus, având în vedere că acestea sunt sumele pe care spitalele le raportează şi pentru care noi încheiem acte adiţionale. Dar nu ne afectează cu nimic acest lucru, pentru că ne-au dat în buget ceea ce au nevoie spitalele, în urma solicitărilor. Pentru punerea în aplicare a OUG 20/2016, care completează OUG 59/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, deci acea majorare care intervine începând cu data de 1 august, ne-au fost alocaţi, prin transfer, 409 mii lei, exact cât au solicitat spitalele. Ne-au fost alocate credite de angajament şi pe cheltuieli de capital, respectiv pe active fixe 78.000 lei, pe echipamente şi mijloace de transport-60.000 lei, pe mobilier, aparatură birotică şi alte active 18.000 lei. Acestea sunt modificările prin rectificare a bugetului care au stat la baza încheierii contractelor în luna iulie, o rectificare pe care noi o vom pune în aplicare prin încheierea de acte adiţionale. Acum suntem în perioada în care analizăm creditele de angajament consumate până la această dată, şi vom vedea ce credite de angajament mai putem încheia pe baza actelor adiţionale, în funcţie de bugetul actual, până la limita creditelor alocate. Această rectificare vine în sprijinul asiguraţilor pentru a beneficia de cât mai multe servicii ”, a menţionat directoarea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi.