Astăzi va fi aprobată lista de prioritate pentru locuinţele sociale

Consilierii locali vor vota, în cadrul şedinţei extraordinare de astăzi,15 decembrie, ora 16:30, lista de prioritate pentru locuinţele sociale. Luna trecută, consilierii au votat retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi şi ierarhizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială. Solicitarea a fost făcută de către consilierul local PSD, Alexandru Chiriţă, motivând faptul că pe lista de priorităţi prezentată la acea vreme era trecut doar punctajul final obţinut de fiecare solicitant în parte, fără a fi prezentat detaliat punctajul obţinut pe fiecare criteriu în parte. La vremea respectivă, primarul municipiului Călăraşi, Daniel Drăgulin, a spus că lista de prioritate nu va fi modificată, ci doar se va prezenta punctajul detaliat pe fiecare criteriu în parte. Solicitarea a fost aprobată cu majoritate de voturi. Cu toate acestea, de pe lista de priorităţi a dispărut Dinu Artur Silvică de la poziţia 44. La o verficare mai atentă a dosarelor s-a constatat că Dinu Artur Silvică avea o adeverinţă expirată. Aceasta este singura modificare apărută în lista de prioritaţi prezentată în luna noiembrie. Comisia de Analiză a Cererilor de Locuinţe Sociale, prin Compartimentul de Fond Locativ şi membrii săi, a verificat, în conformitate cu prevederile legale, 830 de dosare şi a stabilit ordinea de prioritate, în vederea repartizării locuinţelor sociale după cum urmează: 59 de dosare complete ale solicitanților de până în 35 de ani; două persoane cu handicap; un pensionar; 29 de solicitanți de locuință socială incluși în categoria “Alte persoane sau familii îndreptățite” – peste 35 de ani; 739 de dosare incomplete ale solicitanților, care nu s-au conformat anunțurilor publice din anul 2016 sau au completat dosarele după termenul cerut în anunțurile publice. Din totalul de 830 de dosare, 122 au fost pregătite în urma analizei, pentru a fi predate în Arhiva Primăriei Municipiului Călărași, deoarece solicitanții nu au mai completat dosarele în ultimii cinci ani, aceștia fiind notificați la domiciliu pentru a completa dosarele aflate în evidența Compartimentului de Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași și nu s-au conformat. Persoanele nemulţumite de punctajul obţinut pot face contestaţie împotriva listelor de prioritate în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Imobilul de locuinţe sociale este situat pe strada Pescăruş, din municipiul Călăraşi. Blocul cuprinde 29 de apartamente, dintre care şase cu trei camere, 12 cu două camere şi 11 cu o cameră. La subsolul imobilului, beneficiarii îşi pot face boxe, deoarece sunt spații mari, și este prevăzut și un adăpost pentru situații deosebite, care este în funcțiune cu aerare și o ieșire separată. Luna aceasta, pe lângă cele 29 de locuinţe din blocului C15, vor fi repartizate şi apartamente ce vor fi eliberate în urma evacuărilor.

locuinte