Aproximativ 50 de obiecte arheologice, digitizate 3D, în cadrul unui proiect derulat de Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa

Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului şi Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană, derulează, în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2015, proiectul “Perspective 3D asupra preistoriei. Patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa în lumina noilor tehnologii ale informaţiei”, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiectul urmăreşte digitizarea 3D a circa 50 de obiecte arheologice.

În intervalul 15 septembrie – 15 noiembrie 2015, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din municipiul Olteniţa desfăşoară proiectul “Perspective 3D asupra preistoriei. Patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa în lumina noilor tehnologii ale informaţiei”, ce are ca scop principal conservarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional prin intermediul noilor tehnologii ale informaţiei. Printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc: conservarea prin digitizare (fotogrammetrie şi modelare 3D) a unor bunuri din colecţia arheologică preistorică a Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa; promovarea patrimoniului cultural al României în rândul comunităţilor cu nevoi speciale, defavorizate sau categorii vulnerabile; promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural românesc pe plan naţional şi internaţional prin intermediul partenerilor străini şi al mediului online (site web, social media etc.); educarea tinerilor liceeni din municipiul Olteniţa în sensul implicării active şi concrete în procesul de conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional; creşterea contribuţiei României în Biblioteca Digitală Europeană – Europeană  (Europeana.eu) prin adăugarea unui set de obiecte digitale cu caracter special. Proiectul urmăreşte astfel digitizarea 3D a circa 50 de obiecte arheologice (vase, statuete, opaiţe etc.), aflate în patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa, provenind din cercetările arheologice pe care această instituţie le-a coordonat de-a lungul timpului. Metoda utilizată este fotogrammetria ce presupune mai multe operaţiuni succesive: fotografierea fiecărui obiect din multiple unghiuri, rezultând un număr de peste 300 de clişee pentru fiecare obiect, procesarea fiecărei imagini în parte şi modelarea semi-automată a imaginii tridimensionale printr-un program informatic. Ulterior obiectele digitale vor fi încărcate pe site-ul muzeului olteniţean sub forma unei expoziţii virtuale, unde vor putea fi văzute de către orice utilizator al internetului. La acţiunile de digitizare vor participa şi elevi ai liceelor din localitate ce for fi instruiţii de către experţi în utilizarea tehnicilor şi metodelor fotogrametrice cu scopul implicării lor ulterioare în activităţile de conservarea a patrimoniului arheologic al Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa. Bunurile au fost descoperite în situri aparţinând perioadei pre şi protoistorice, cercetate în zona localităţilor Olteniţa, Sultana, Vlădiceasca (neo-eneolitic, cca. 5000 – 4500 î. Hr.), Căscioarele (epoca fierului, cultura getică, sec. IV-III î. Hr.) şi Radovanu (epoca bronzului, sec. XIV-XII î. Hr.; epoca fierului, cultura getică, sec. II-I î. Hr.). Digitizarea 3D reprezintă de asemenea o soluţie viabilă şi modernă de conservare a patrimoniului cultural. Prin crearea de modele digitale şi replici 3D ale bunurilor de valoare se oferă şansa păstrării şi valorificării pe o perioadă nelimitată.