Se opreşte apa potabilă în data de 21 aprilie

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucrările la obiectivul de investitii «Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi», informează locuitorii municipiului Călăraşi asupra întreruperii programate a furnizării apei potabile în municipiul Călăraşi, începând cu data de 21.04.2016, ora 00:00, până la data de 21.04.2016, ora 23:00. Întreruperea furnizării apei, pe durata şi în perioada programată, este strict necesara pentru echiparea căminelor de vane, punerea în funcţiune a reţelelor nou executate şi pentru finalizarea lucrărilor din cadrul contractului antemenţionat. ECOAQUA S.A. Călăraşi le mulţumeşte cetăţenilor municipiului Călăraşi pentru apaînţelegerea manifestată şi îşi exprimă regretul pentru inconvenientele de orice natura  cauzate prin şi pe durata desfăşurării lucrărilor şi a întreruperii furnizării apei potabile.