Anunț public privind decizia etapei de încadrare

BUNGE ROMANIA SRL, cu sediul în județul Buzău, municipiul Buzău, strada Industriilor, nr. 5-7, titular al proiectului Retehnologizare linie decojire soia- Fabrică de ulei Lehliu- Gară, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Retehnologizare linie decojire soia- Fabrică de ulei Lehliu- Gară, propus a fi amplasat în județul Călărași, orașul Lehliu- Gară, strada Lisabona, nr. 5.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călărași, șoseaua Chiciului, nr. 2, județul Călărași, în zilele de luni- vineri, între orele 10-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.