ANUNŢ PUBLIC

Titularul – MARCU ZAMFIRA, cu domiciliul în mun. Calarasi, str. Belsugului nr.15, bloc I 24, sc.1, et.2, ap.10, jud. Calarasi, anunţă publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului (programului) şi declanşarea etapei de încadrare la : P.U.Z. – „Construire locuinta”, amplasat în intravilanul mun. Calarasi, str. Magura Tronson II nr.14 (fost cvartal 329, P5, 10/2), nr. cadastral. 35292, înscris în cartea funciara nr. 35292.

Consultarea primei versiuni a planului ( programului) se face la A.P.M. Călăraşi, sos. Chiciu, nr. 2 jud. Călăraşi, tel. 0242 315 035, fax 0242 311926, între orele 9-12 precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Comentariile şi sugestiile se primesc la sediul A.P.M. Călăraşi, sos. Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi, tel: 0242 315 035, fax 0242 311926 în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ (26.07.2024).