Anunț public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

ROLAV CONSULTING S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “OBȚINERE AVIZ DE MEDIU PENTRU ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PRODUCȚIE AMBALAJE DE PLASTIC ȘI MONTARE ÎN HALA EXISTENTĂ”, propus a fi amplasat în municipiul Călărași, strada Ing. Coarna Teodor, nr. 6A, număr cadastral 24264-C1-U2, număr carte funciară 24264-C1-U2, județul Căkărași.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călărași șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, și la sediul titularului în municipiul Călărași, strada Rahova, nr. 111, județul Călărași, în zielle de luni-vineri, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călărași.