Anunţ de mediu

Titularele BIJU ANGELA si NICOLESCU CONSTANTA cu domiciliul in mun. Bucuresti, sector 6, str. Raul Dorna, nr.4, bl. Z47, sc.A, et.9, ap.58, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului (programului) si declansarea etapei de incadrare la: PLAN URBANISTIC ZONAL„INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CU FUNCTIUNEA DE ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”  amplasat in com. Frumusani, sat Pasarea, strada Plevnei, extravilan, tarla 90, parcela 100, nr. cad. / C.F. 5292, judetul Calarasi.

Consultarea primei versiuni a planului (programului) se face la A.P.M.  Calarasi, sos. Chiciu, nr.2,  jud. Calarasi, tel. 0242 315 035, fax  0242 311 926, intre orele 9-12, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro

Comentariile si sugestiile se primesc la sediul A.P.M.  Calarasi, sos. Chiciului, nr.2,  jud. Calarasi, tel. 0242 315 035, fax  0242 311 926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.