ANL-urile scoase la vânzare! Se pot cumpăra în rate direct de la autoritatea locală

Consilierii locali călărăşeni au aprobat Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL, situate pe raza municipiului Călăraşi, aflate în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SP CT-AFL) Călăraşi. Astfel, beneficiarii unei astfel de locuinţe îşi vor putea achiziţiona casele în care locuiesc, în prezent, cu chirie. Locuinţele ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora. Pentru anul 2016 valoarea de înlocuire pe metru pătrat este de 1691.29 lei/mp inclusiv TVA.

Directorul SP CT-AFL Călăraşi, Gheorghe Ciocârlan, ne-a declarat că solicitanţii pot cere informaţii clare în ceea ce priveşte preţul exact al locuinţelor, ce va reieşi după calcularea amortizării şi adăugarea comisioanelor, începând de săptămâna viitoare. Locuinţele vor fi puse în vânzarea abia după ce Proiectul de Hotărâre primeşte avizul de legalitate. Amortizarea va fi calculată conform prevederilor legale aflate în vigoare. Preţul de vânzare a locuinţei  este compus din valoarea de vânzare a locuinţei la care se adaugă comisionul (comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul de vânzare a acesteia şi revine unităţii prin care se realizează vânzarea). Vânzarea locuinţelor ANL se realizează la solicitarea titularilor după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

Solicitanţii pot cumpăra o singură locuinţă

Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, se vând solicitanţilor care îndeplinesc la data exercitării obţiunii de cumpărare, următoarele obligaţii: titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane în întreţinerea acestuia nu deţin o altă locuinţă proprietate, inclusiv casă de vacanţă; venitul mediu brut pe membru de familie, la data vânzării, să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie; contractul de închiriere să fie valabil la data depunerii cererii de cumpărare şi la data vânzării; solicitantul să nu figureze cu debite la plata chetuielilor de întreţinere şi la chirie. Solicitanţii pot achiziţiona o singură locuinţă primită în regim de închiriere.Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către Comisia pentru vânzarea locuinţelor ANL constituită la nivelul Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi şi se aprobă de catre autorităţile administraţiei publice locale şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită desfăşurată efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării.

Cumpărare în rate în maximum 25 de ani

Achiziţionarea se poate face în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vanzare. În cazul cumpărării locuinţei cu plata în rate lunare, plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică, iar ratele lunare se pot achita astfel: în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de famile al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%; în maximum 20 ani pentru cazul în care, la data vânzarii, venitul mediu pe membru de famile al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeste salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%; în maximum 25 ani pentru cazul în care, la data vânzarii, venitul mediu pe membru de famile al titularului contractului de inchiriere a locuintei nu depăşeste cu 50% salariul mediu brut pe economie.

primarie