Agenţii economici din Târgul de Toamnă, controlaţi de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi

Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi aduce la cunoştinţa agenţilor economici participanţi la Târgul de Toamnă obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă (Legea nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii şi Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 modificată) şi a securităţii şi sănătăţii în muncă (Legea nr. 319/2006 modificată). În domeniul relaţiilor de muncă, angajatorii au obligaţia de a respecta prevederile art. 16 din Legea nr. 53/2003 republicată-Codul Muncii, cu privire la încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, care, anterior începerii activităţii, se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi se transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual, potrivit art. 16, alin. 1, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei, pentru fiecare persoană identificată. Pe perioada desfăşurării Târgului de Toamnă, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi va efectua controale în vederea verificării respectării de către agenţii economici a prevederilor legale menţionate.