A fost publicat calendarul tezelor semestriale din anul şcolar 2015 – 2016

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) a publicat recent calendarul evaluărilor semestriale care vor fi susţinute în anul şcolar 2015 – 2016. Astfel, în semestrul I, elevii din clasele V – XII vor da tezele până pe 11 decembrie.

 

Calendarul tezelor semestriale din cadrul anului şcolar curent a fost publicat de curând pe website-ul MECŞ. Astfel, evaluările de pe semestrul I se vor susține până la data de 11 decembrie 2015, iar cele de pe semestrul al II-lea până la data de 20 mai 2016. În semestrul al II-lea, elevii clasei a VIII-a vor da tezele până la data de 13 mai 2016, iar elevii claselor terminale de liceu vor susţine evaluările până la data de 22 aprilie 2016. La şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba şi literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu şi formă de şcolarizare. La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de pecializare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă. În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar. În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la limba și literatura română şi matematică, începând cu clasa a VI-a.