A fost publicat calendarul Evaluării Naţionale pentru anul 2017

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016 – 2017. Elevii din judeţul Călăraşi se vor putea înscrie pentru a susţine acest examen în perioada 7 – 9 iunie 2017. În data de 9 iunie 2017 se vor încheia cursurile clasei a VIII-a.

Prima probă, cea la limba şi literatura română, va avea loc în data de 19 iunie 2017. Proba scrisă la matematică va fi susţinută pe 21 iunie, iar cea la limba maternă pe 22 iunie. În data de 26 iunie 2017, până la ora 16:00, se vor afişa primele rezultate. Contestaţiile vor fi depuse pe 26 iunie, între orele 16:00 şi 20:00, urmând ca în perioada 27 –  29 iunie acestea să fie soluţionate. Rezultatele finale se vor afişa în data de 30 iunie 2017.

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2016 – 2017 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării din anul școlar 2010 – 2011 aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4801/2010 și cu prevederile prezentului ordin.

Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învăţământ.

Asemenea absolvenţilor de liceu care susţin Bacalaureatul, candidaţii care vor contesta nota obţinută vor fi puşi să completeze şi să semneze o cerere tipizată care va menţiona faptul că nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.