945 de mii de lei, repartizaţi de Consiliul Judeţean pentru rambursarea ratelor

Consilierii judeţeni se întrunesc astăzi, începând cu ora 12:00, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se regăseşte şi Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 2/2016 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2016 şi estimările pentru perioada 2017 – 2019. Astfel, se va aproba repartizarea sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. În total se va repartiza suma de 945 de mii de lei. Prin prezentul proiect de hotărâre se doreşte repartizarea pe unităţi administrativ -teritoriale ce au contractat împrumuturi în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru acoperirea ratelor şi dobânzilor pentru perioada mai – august 2016, astfel: Unităţii Administrativ – Teritoriale Oraşul Fundulea – suma de 67 de mii de lei; Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Dichiseni – suma de 78 de mii de lei; Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Fundeni – suma de 232 de mii de lei; Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Independenţa – suma de 174 de mii de lei; Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Mitreni – suma de 121 de mii de lei; Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Roseţi – suma de 229 de mii de lei; Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Ştefan cel Mare – suma de 33 de mii de lei; Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Tămădău Mare – suma de 11 mii de lei.

drumuri