48 de posturi pentru încadrări din sursă externă disponibile la IPJ Călăraşi

La nivelul Poliției Române s-a demarat procedura de reîncadrare de personal (46 de locuri la nivel național) și de angajare din sursă externă (1.853 de locuri la nivel național), în vederea completării deficitului de personal existent. Inspectoratului de Poliție Judeţean (IPJ) Călăraşi îi sunt alocate 48 de posturi pentru încadrări din sursă externă.

IPJ Călăraşi a demarat procedura de reîncadrare de personal şi de angajare din sursă externă în vederea completării deficitului de personal existent. Sursa de recrutare pentru concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent de poliție și pot fi reîncadrate, în conformitate cu prevederile articolului 9, alin. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcție publică, pierderea capacității temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituționale) și care au studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv îndeplinesc condițiile legale. La nivelul Poliției Române au fost scoase la concurs 46 de posturi la nivel pe reîncadrare personal şi alte 1.853 de posturi pe angajare din sursă externă. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliţie comunale. Inspectoratului de Poliție Judeţean Călăraşi îi sunt alocate 48 de posturi pentru încadrări din sursă externă. Pot participa la concurs persoanele care sunt absolvente de liceu cu diplomă de bacalaureat, au înălţimea de minimum 1,65 metri – bărbaţii şi 1,60 metri – femeile şi deţin permis de conducere categoria „B”. Înscrierile se fac personal, în perioada 4 – 7 aprilie, în intervalul orar 08:00 – 18:00, iar în ziua de 8 aprilie, în intervalul orar 08:00 – 16:00, la sediul IPJ Călăraşi. Dosarul va cuprinde următoarele documente: cererea de înscriere şi CV; copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole); copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar; caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; trei fotografii tip buletin de identitate; două fotografii color 9 x 12 centimetri; fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi copia permisului de conducere.

Cele 48 de posturi sunt repartizate la posturile de poliţie comunală, astfel: câte un post în: Alexandru Odobescu, Ciocăneşti, Cuza Vodă, Dorobanţu, Grădiştea, Independenţa, Ulmu, Dragoş Vodă, Ştefan Vodă, Dichiseni, Jegălia, Plătăreşti, Sohatu, Mânăstirea, Radovanu, Crivăţ, Gurbăneşti, Tămădău Mare, Belciugatele, Frăsinet şi Şoldanu; câte două posturi în: Dragalina, Perişoru, Dor Mărunt, Borcea, Gălbinaşi, Vasilaţi, Chirnogi, Ulmeni, Ileana; câte trei posturi în: Roseţi, Fundeni şi Săruleşti. Informaţii complete despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagina web https://cl.politiaromana.ro sau la sediul Inspectoratului de Poliție Judeţean Călăraşi.