3.120.000 de lei, alocaţi de Primăria Călăraşi pentru finanțări nerambursabile

Consilierii locali au aprobat în şedinţa ordinară, de la finele săptămânii trecute, Programul anual municipal pentru acordarea de finanțări nerambursabile a activităților nonprofit de interes general pe anul 2016. Conform prevederilor Legii nr. 350/2005, din fondurile publice se pot acorda, pentru activități nonprofit de interes general, finanțări nerambursabile în vederea desfășurării unor activități, de persoane fizice și juridice fără scop patrimonial, care să asigure condițiile materiale pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe de interes local. Municipiul Călărași, prin Primăria Municipiului Călărași, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Domeniile de intervenţie selectate sunt: activități sportive și de tineret. Beneficiari direcţi: orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial – asociaţie sau fundaţie – care desfăşoară activităţi nonprofit sau cult religios recunoscut conform legii, care doreşte să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Municipiul Călărași şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Ghidului solicitantului. În cazul în care, după prima sesiune, sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor. Suma totală alocată pentru Program în anul 2016 este de 3.120.000 de lei.

primarie