2.000.000 de lei, alocaţi pentru deszăpezire

Consilierii locali au votat în unanimitate Proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.000.000 de lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călăraşi  pe anul 2015. Astfel, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Călăraşi s-a aprobat utilizarea sumei de 2.000.000 de lei din fondul de rezervă bugetară pentru finanţarea unor cheltuieli urgente. Având în vedere faptul că atât creditele bugetare pentru acoperirea cheltuielilor legate de  salubritate în municipiu cât şi deszăpezire, aşa cum rezultă şi din programul de iarnă stabilit pentru iarna 2015 – 2016, sunt insuficiente, se propune alocarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călăraşi, pe anul 2015, a sumei de 2.000.000 de lei. Împreună cu operatorul serviciului de salubrizare, s-au luat toate măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă: stabilirea nivelurilor de prioritate pe străzile din municipiul Călăraşi şi dotarea necesară deszăpezirii, organizarea unităţilor operative de acţiune. Activitatea de deszăpezire, prevenire şi combaterea poleiului, curăţarea şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice se vor efectua conform programului stabilit. Drept pentru care, pentru onorarea la termen a facturilor operatorului serviciului de salubrizare – activitatea de deszăpezire, se propune utilizarea din fondul de rezerva constituit în bugetul propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2015, a sumei de 1.500.000 de lei. Din suma aprobată de Consiliul Local, la solicitarea Direcţiei de Asistenţă Socială, s-a alocat suma de 500 de mii de lei din fondul de rezervă bugetară pentru plata salariilor şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav.deszapezire