14 contestaţii, depuse în urma repartizării locuinţelor sociale din C14 şi C15

14 contestaţii au fost depuse în urma repartizării locuinţelor sociale din blocurile C14 şi C15. Consilierii locali au aprobat în data de 4 decembrie 2015, Proiectul de hotărâre nr. 212/04.12.2015 privind repartizarea locuinţelor sociale persoanelor îndreptăţite în anul 2013, în aplicarea sentinţei civile nr. 551 din 16.06.2015 pronunţată în dosarul nr. 218/116/2014 de către Tribunalul Călăraşi. Pentru acest proiect de hotărâre au fost adoptate şi două amendamente, primul referindu-se la suprafaţa locuinţelor repartizate în funcţie de numărul membrilor familiilor, iar cel de-al doilea se referă la situaţia în care dacă beneficiarul primeşte o locuinţă ce coincide ca număr de camere cu ce avea înainte, acesta nu se mută. Repartizarea locuinţelor sociale din blocurile C13 şi C14 a fost refăcută de Consiliul Local al Municipiului Călăraşi după ce instanţa a dispus anularea HCL nr. 186/25.09.2013 şi Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din această hotărâre, privind repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2013, adoptate de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, precum şi a actelor preparatorii întocmite de Comisia de analiză a dosarelor pentru repartizarea locuinţelor sociale. 14 persoane au fost nemulţumite de noile repartizări şi au contastat acest lucru la Consiliul Local. Aceştia au primit răspuns în termenul legal fiind informaţi că Proiectul de Hotărâre este valabil, Consiliul Local fiind obligat să pună în aplicare hotărârea judecătorească. Depunearea contestaţiilor la Consiliul Local a reprezentat o procedură prealabilă, contestatarii putând ataca, în termen de şase luni, şi în contencios administrativ. Vă reamintim că în decizia instanţei se precizau următoarele: “Obligă pârâtul Consiliul Local al municipiului Călăraşi să reia procedura de analizare a celor 66 de dosare privind repartizarea locuinţelor sociale, urmând ca la întocmirea listei de repartizare a locuinţelor sociale să fie respectate interdicţiile prevăzute de art. 48 din Legea nr. 114/1996, dispoziţiile art. 42 din aceeaşi lege privind venitul net lunar pe membru de familie, dispoziţiile art. 43 din aceeaşi lege, privind categoriile de persoane îndreptăţite la repartizarea unei locuinţe sociale în ordinea prevăzută de lege, urmând ca în cadrul fiecărei categorii de persoane îndreptăţite, să fie avute în vedere criteriile reglementate de art. 21 din HG nr. 1275/2000. Obligă pârâtul Consiliul Local al municipiului Călăraşi să emită în 10 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o nouă hotărâre de repartizare a locuinţelor sociale, constatând că reclamantul îndeplineşte condiţiile legale pentru repartizarea unei locuinţe cu 2 sau 3 camere. Obligă pârâtul Consiliul Local al municipiului Călăraşi către reclamantul Roşca Gheorghiţă la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată”. Rămâne de văzut dacă cele 14 persoane nemulţumite de noile locuinţe primite vor ataca în instanţă şi de această dată Proiectul de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale din blocurile C14 şi C15.

contestatii