11 proiecte pe POR 2007 – 2013 nu vor fi finalizate până la sfârşitul anului

Reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia au prezentat stadiul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 în regiunea Sud Muntenia. În judeţul Călăraşi au fost depuse până la data de 30 noiembrie a.c. 123 de proiecte, dintre care 80 de contracte au fost semnate, însă dintre acestea opt au fost reziliate. De asemenea, suma contractată a fost de 212.94 de mii de lei, iar suma plătită este de 145.69 de mii de lei. POR a fost finanţat în perioada 2007 – 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a Uniunii Europene a ajuns până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private). Scopul Programului Operaţional Regional a fost să sprijine, pe cât posibil, o creştere echilibrată a tuturor zonelor ţării, nu atât prin redistribuirea resurselor publice, cât mai ales prin asigurarea ca toate zonele să aibă un nivel minim de infrastructură de afaceri, socială şi capital uman, care să permită creşterea economică. POR a sprijinit dezvoltarea locală pe o abordare de jos în sus, complementară cu abordarea dezvoltării structurale naţional sectoriale de sus în jos, prevăzută în majoritatea Programelor Operaţionale. POR a sprijinit, de asemenea, intervenţiile locale în zonele cu un nivel ridicat de creştere, pentru a face faţă problemelor generate de creştere cum ar fi congestionarea, pentru a evita anumite situaţii de decuplare de la dezvoltarea economică la scară mică şi de a asigura durabilitatea creşterii, prin sprijinirea intervenţiilor strategice pe termen lung. Plăţile pe Programul Operaţional Regional au ca termen limită data de 31 decembrie 2015. În situaţia în care proiectele nu vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an, acestea pot fi derulate în continuare pe cheltuiala beneficiarului. Astfel, s-a prelungit perioada pentru finalizarea proiectelor până la data de 30 iunie 2016. La nivelul judeţului Călăraşi sunt înregistrate 11 proiecte care nu vor fi finalizate până la 30 decembrie a.c., majoritatea fiind la derulate în cadrul unităţilor de învăţământ.ADR